Ønsker du løsninger for en varig god helse?

Lene Løvdahl tilbyr ernæringsveiledning til de som ønsker å jobbe med årsaken til helseproblemene og ikke bare å dempe symptomene.

Lene er utdannet ernæringsfysiolog ved medisinsk fakultet på Universitet i Oslo. I tillegg har hun mange års studier og erfaring innen naturmedisinske behandlingsprinsipper. Hun tenker helhetlig og bruker prinsipper fra funksjonell ernæring, ernæringsterapi og klinisk ernæring i sin tilnærming.

Spesialitet:
▪ Mage- og tarmproblematikk

80 % av hjertesykdom, hjerneslag, diabetes type 2 og ca. 50 % av alle krefttilfeller, kan forhindres og forebygges med en sunn livsstil, ifølge verdens helseorganisasjon (WHO).  WHO anslår også at gjennomsnittelig levealder vil øke med 10-15 år dersom man kutter ut usunn mat, fysisk inaktivitet og røyking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>